OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ - kompleksowa obsługa postępowania

W ramach współpracy z nami otrzymujesz pełne wsparcie od momentu podjęcia decyzji o złożeniu wniosku aż do wydania prawomocnego orzeczenia przez Sąd. Wspieramy lub zastępujemy na każdym etapie postępowania. W szczególności otrzymujesz:

  1. Szczegółową analiza Twojej sytuacji ekonomiczno – prawnej z szczególnym uwzględnieniem okoliczności związanych z postępowaniem upadłościowym.
  2. Nielimitowane porady prawne dotyczące przebiegu oraz skutków postępowania upadłościowego.
  3. Opracowanie strategii dla postępowania.
  4. Ustalenie spisu wierzycieli oraz wszystkich innych istotnych okoliczności dla postępowania w oparciu o przedłożone dokumenty oraz własne ustalenia.
  5. Wsparcie w kontaktach z wierzycielami lub reprezentacja w kontaktach.
  6. Przygotowanie pism przygotowawczych do Sądu.
  7. Przygotowanie kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
  8. Reprezentacja i wparcie adwokata w sądzie.
  9. Wsparcie prawne w początkowym okresie po ogłoszeniu upadłości z możliwością reprezentacji w całym postępowaniu za dodatkowym wynagrodzeniem

Wysokość wynagrodzenia dla Kancelarii ustalana jest indywidualnie w zależności od złożoności danej sprawy. Wycena przedstawiana jest na pierwszym spotkaniu w trakcie bezpłatnej wstępnej konsultacji które odbywają się w naszej siedzibie w Poznaniu lub w oddziale w Warszawie. Istnieje możliwość zapłaty wynagrodzenia w ratach dostosowanych do możliwości finansowych Wnioskodawcy.

Skutecznie ogłaszamy także upadłość konsumencką w Anglii.