Szczegółowa analiza sytuacji ekonomiczno – prawnej z szczególnym uwzględnieniem okoliczności związanych z postępowaniem upadłościowym